Provtagningssond med 10 m slang för Sigmatax 2

Produktnr: LXV231
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Förser Phosphax sigma och TOCTAX analysatorer med ultraljudshomogeniserade original prover för bestämning av totalfosfor och TOC. Fungerar endast med en styrenhet.