Claros Process Management

Kontakta mig
 
 • Tillhandahåller data och lösningar på dessa problem så att du kan fatta rätt beslut och bli mer effektiv.
 • Hachs RTC-lösningar (Real Time Control) är kompletta färdiga system som justerar bearbetningsprocesser i realtid, så att din anläggning uppfyller kraven samtidigt som kostnaderna för hanteringen minskas. Det har aldrig varit enklare att styra processen.
 • Uppfyll utsläppskraven OCH håll dina hanteringskostnader i schack – även inför förändrade förhållanden och plötsliga toppar.

 


Eliminera osäkerheten. Öka tillförlitligheten. Välkommen till kraften i Claros.


Är du säker på din anläggning är effektiv?

Hantera processen i realtid baserat på föränderliga processförhållanden.

Slösar du bort pengar på överbehandling?

Minska riskerna och kostnaderna för överbehandling.

Vi har flera moduler som är skräddarsydda för dina specifika behov:

 • RTC-fosforavlägsningsmodul: Optimera fosforavlägsningen genom att mäta koncentrationen och flödet i realtid och justera kemikaliedoseringen.
 • RTC-nitrifieringsmodul: Optimera nitrifieringsprocesserna genom att kontinuerligt mäta ammoniumbelastningen och justera syre-koncentrationen i realtid för betydande energibesparingar.
 • RTC-nitrifiering/denitrifiering: Mät kontinuerligt ammonium- och nitratkoncentrationer för att fastställa de optimala tidpunkterna för nitrifiering och denitrifiering.
 • RTC-slamförtjockningsmodul och RTC-slamavvattningsmodul: Styr polymerdoseringen i realtid för att avsevärt minska polymerkostnaderna, öka din biogasavkastning och minska underhållet och sluta gissa.
 • RTC-näringsdoseringsmodul: Optimera dosering av näringsämnen som urea och fosforsyra på industriella avloppsreningsverk för att säkerställa en viss C/N/P-balans.
 • RTC-slamuppsamlingstidsmodul: Beräknar den erforderliga mängden överflödigt slam som ska tas bort för att justera en aerob slamålder för att säkerställa stabil nitrifiering och låg energikostnad för BOD-borttagning.
 • RTC-denitrifieringsmodul: Optimerar det interna recirkulationsflödet av nitratbemängt vatten från avloppsnitrifieringen till denitrifieringszonen. Därmed förbättras den totala kväveelimineringen och risken för att denitrifieringsprocesser stör sedimenteringsprocessen i de slutliga reningstankarna reduceras.
 • RTC-simultandenitrifieringsmodul: Den är konstruerad för simultan denitrifiering i oxidationsdiken. Den optimerar nitrifierings- och denitrifieringsprocesserna genom att justera storleken på områden som tilldelats nitrifiering och denitrifiering baserat på kontinuerlig mätning av ammonium och nitrat. Detta säkerställer konstanta ammoniumvärden och förbättrar DO-kontrollsystemet för oöverträffade energibesparingar.