Sension+, mätare och sonder

Sension+, mätare och sonder
Om du letar efter en allt-i-ett-vattenkvalitetsmätare är Sension+ ett kostnadseffektivt alternativ för att börja testa en mängd parametrar snabbt. Sension+ har vägledd menynavigering som gör elektrokemitester snabba och enkla. Sension+ finns i både fasta och bärbara versioner.
Sension+ bärbara mätare

Robusta bärbara mätare för användning på fältet och anläggningen.

Sension+-mätare, bordsmodell

Tåliga stationära mätare för laboratorieanvändning.

Sension+-elektroder

Laboratorie- och fältsonder för användning med sesION+-mätare.