Kemikalier, reagenser och spädningsprodukter för mikrobiologi

Hachs mikrobiologiska kemikalier och utspädningsprodukter ger användarna flexibilitet i mikrobiologiska analyser. Skräddarsy dina media eller utspädningsprover för att rymma provspecifika krav. Hach erbjuder sterila provflaskor, utspädningsvatten, färgindikatorer, buffertar, syror, reagenter, odlingsrör och pulver för användning i den mikrobiologiska provtagningsprocessen. Produkterna är tillgängliga för fritidsvatten, avloppsvatten, dricksvatten och andra processer och provmatriser. Alla reagenter genomgår en rigorös kontroll och QA/QC-process innan de lämnar anläggningen.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50