Förekomst-frånvaro, media

Hach erbjuder flera olika PA-media som uppfyller dina provtagningsbehov. Den modifierade Colitag-metoden är det snabbaste P/A-testet på marknaden. PathoScreen-produkter kontrollerar snabbt för vattenburna patogener associerade med fekal förorening. P/A-produkter med MUG, kompatibla med paddeltestare och BART-produkter finns också tillgängliga.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50