CL10 sc amperometrisk kloranalysator

Den reagentlösa CL10-kloranalysatorn möjliggör realtidsstyrning av desinfektionsprocesser genom att tillhandahålla kontinuerliga avläsningar som visar när bearbetningsförhållandena har förändrats. Ett mätområde mellan 0 och 20 ppm säkerställer processtyrning i ett brett spektrum av desinfektionstillämpningar .

CL10 sc-analysatorn använder Hachs exklusiva Cal Watch-självdiagnostik för att varna användare när processen har förändrats eller instrumentet behöver service. Diagnostiska funktioner inkluderar varning för pH och klorkalibreringsavvikelse och en icke-kontaktflödessensor för varning för otillräckligt provflöde. Fritt eller total mängd klor med en amperometrisk analysator, som CL10 sc, kräver inte några reagenter, vilket eliminerar behovet av rutinmässigt reagentbyte och avfallsflödeshantering.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50