DR3900 Laboratorie-spektrofotometer för vattenanalys

Detta fotometersystem är designat för att leverera noggranna resultat genom att stödja användaren i varje steg han utför:
- Provförberedning: Reducerar antalet steg
- Analys av prov: Automatisk prov identifiering, bäst före datum, etc.
- Dokumentering av resultat: mångsidig datahantering, kontrollkort

Med din dagliga rutin av vattenanalyser i åtanke så är DR3900 spektrofotometern optimerad för att spara tid och viktiga data. Kontrollparameterar som ammonium, COD, fosfor, kväve och många fler är enkla att genomföra och analysera. Hanteringen av tester och fotometer är designade för att undvika felkällor i din analys av vatten.


Detta instrument ansluts till Claros, Hachs innovativa Water Intelligence System, som gör det möjligt att helt sömlöst ansluta och hantera instrument, data och processen - var som helst när som helst. Resultatet är större förtroende för din data och förbättrad effektivitet i din drift. Lås upp potentialen hos Claros, insistera för Claros förberedda instrument.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50