DR3900 Laboratorie-spektrofotometer för vattenanalys

Detta fotometersystem är designat för att leverera noggranna resultat genom att stödja användaren i varje steg han utför:
- Provförberedning: Reducerar antalet steg
- Analys av prov: Automatisk prov identifiering, bäst före datum, etc.
- Dokumentering av resultat: mångsidig datahantering, kontrollkort

Med din dagliga rutin av vattenanalyser i åtanke så är DR3900 spektrofotometern optimerad för att spara tid och viktiga data. Kontrollparameterar som ammonium, COD, fosfor, kväve och många fler är enkla att genomföra och analysera. Hanteringen av tester och fotometer är designade för att undvika felkällor i din analys av vatten.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50