5500 sc Kisel Analysator

Mindre underhåll, mindre stilleståndstid.

Kisel-analysatorn 5500sc behöver endast två liter reagens krävs för analysatorn ska fungera obevakad i upp till 90 dagar; dubbelt så lång tid som 5000 Serien. Branschens enda trycksatta reagensleveranssystem eliminerar de återkommande underhåll som annars är associerat med pumpar. Prediktiva diagnostisk verktyg, inklusive Hachs egna Prognosys-teknik, varningslysdioder och tydliga ikoner på skärmen hjälper dig undvika oplanerade driftstopp. Inga fler droppande reagenter på instrumentet, golvet eller dina kläder medan du fumlar med rör och slangar. Matcha det färgkodade locket på den förseglade reagensflaskan och vrid försiktigt. Funktionerna för in- och utmatning av prov gör det möjligt att snabbt analysera ett inhämtat prov som hälls ned i analysatorn och underlättar urtagning av ett prov från analysatorn för verifiering i ett labtest.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50