NA5600sc natriumanalysator

Säkra drifttiden med exakta mätningar av låga natriumnivåer och prediktiv diagnostik.
Du kan känna dig trygg med ditt ångcykelvatten med egenutvecklade prediktiva verktyg, automatisk återaktivering av elektrod som hjälper dig att undvika driftstopp, mindre underhåll med reagensbyte var 90:e dag och ett praktiskt, utrymmessnålt format som gör det enkelt att integrera den nya Hach NA5600sc-natriumanalysatorn.

Optimera driften och svarstiden med automatisk återaktivering av elektrod
För att bibehålla optimal svarstid och precision har NA5600sc-analysatorn en funktion för automatisk återaktivering av elektrod. Under återaktiveringen används ofarliga kemikalier och behovet av manuell aktivering eller elektrodetsning elimineras.

Platseffektiv design
Instrument i utrymmessnålt format med en smidig layout som gör att det enkelt kan integreras på befintliga eller nya platser.

Lågt underhållsbehov
Underhållet av NA5600sc natriumanalysator är begränsat till reagenspåfyllning var 90:e dag och byte av reagensslangar och natriumelektrod en gång om året. Det finns tydliga steg-för-steg-anvisningar som gör det enkelt att utföra underhåll.

Undvik driftstopp
Prediktiva diagnostiska verktyg, inklusive Hachs egenutvecklade Prognosys-teknik, varningslysdioder och väl synliga skärmbilder hjälper dig att undvika oplanerade driftstopp.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50