Claros-Icon-Data-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Data Management

Effektiva datahanteringslösningar är nyckeln till en framgångsrik processhantering. Med Claros Data Management-lösningar kan du konsolidera data och visa dem när som helst på vilken enhet som helst, vilket ökar samarbetet i organisationen. Visualisera data med diagram och statistiska verktyg för att identifiera trender. Det har aldrig varit enklare att rapportera och fatta beslut utifrån dina data.

Se Claros lösningar

Vilka Data Management-lösningar passar dig bäst?Är de data du behöver utspridda i olika Excel-kalkylblad, SCADA Historians och labdatabaser?

Aggregera viktiga data från en mängd olika lab-, process- och fältdatakällor, bland annat SCADA-/Historian-system. Samla in fältdata på valfri enhet var som helst. Hämta data från LIMS, importera data från kommersiella laboratorier och ange data från anpassade formulär. Utför branschspecifika beräkningar med hjälp av kombinerade datauppsättningar.


Relevanta lösningar:

WIMS – vatteninformationshanteringslösning

WIMS-programvaran hämtar data från alla dina vatten-/avloppssystem till en central och säker plats för en komplett bild av hela verksamheten. Den sammanfattar och sammanställer automatiskt data från SCADA/Historians, LIMS, och kommersiella labdatafiler. Med de anpassade formulären kan du dessutom kopiera pappersformulär elektroniskt, vilket gör det lekande lätt att ange data. Slutligen möjliggör motorn för branschspecifika beräkningar för information om regelefterlevnad, t.ex. veckovisa medelvärden, CT-nivåer och mycket mer, bland annat hantering av databestämningar.


WIMS + Claros Collect

Med Claros Collect kan du använda valfri webbaktiverad enhet för att ange data manuellt. Den validerar dina data vid insamlingskällan genom att meddela när värden är utanför ett förväntat intervall. Den eliminerar även behovet av manuella pappersformulär. Data som du anger blir omedelbart tillgängliga för alla, vilket minskar transkriptionsfel och väntetiden för data. Det gör att personalen i fältet och på kontoret kan känna till potentiella ändringar i vattenkvalitén direkt och fatta snabbare beslut med omedelbar datatillgänglighet.Kan du enkelt visualisera och jämföra stora mängder data för att fatta beslut?

Oavsett om du jämför lab-, process- och fältmätningar eller försöker identifiera trender i dina data har det aldrig varit enklare att visualisera och tolka data. Både Claros Collect och WIMS gör att du kan visa alla data på ett visuellt tilltalande sätt, så att du kan fatta viktiga beslut snabbt, baserade på verkliga data.


Relevanta lösningar:

WIMS – vatteninformationshanteringslösning

Med användardefinierade instrumentpaneler kan viktiga prestandaindikatorer visas i mätare och diagram som ger en överblick över statusinformation. Med ad-hoc-diagram kan användarna snabbt visualisera alla datapunkter från valfri källa för valfritt datumintervall. För att jämföra lab- och processparametrar behöver du bara markera punkterna och välja dataintervallet. Sedan kan du snabbt lägga till punkter eller ändra dataområdet för att visualisera det på olika sätt. Dessutom är användardefinierade rapporter enkla att upprätta med hjälp av våra guider, mallar och exempel. Analysverktygen omfattar statistiska korrelationer (med en och flera variabler), sannolikheter, år efter år, histogram och statistiska processkontrollberäkningar. Dessutom analyserar korrelationssökaren dina data och rekommenderar parametrar att jämföra.


WIMS + Claros Collect

Visa data i kalkylblad eller enkla diagram för visuell representation av hela processen.Kan du enkelt sammanställa regeluppfyllningsrapporter som du känner dig trygg med att skicka?

Kan du upprätta de process-/affärsrapporter du behöver för att kommunicera med dina intressenter?

Effektiviserad rapportering, revisionsspår och flera anpassade rapportmallar säkerställer att du har allt du behöver för att skicka dina efterlevnadsrapporter. Dessutom kan alla användare effektivt kommunicera med intressenter i och med möjligheten att enkelt upprätta användardefinierade rapporter med hjälp av våra guider, mallar och exempelrapporter.


Relevanta lösningar:

WIMS – vatteninformationshanteringslösning

Upprätta e-rapporter snabbt och enkelt, bland annat netDMR, CIWQS, CMPD SDWIS, E2 och mycket mer, med mallar för MOR- och DMR-rapporter och andra rapporttyper. Med inbyggt stöd för komplexa rapporteringskrav, bland annat hantering av databestämningar, veckovisa medelvärden, geometriskt medelvärde och mycket mer, har rapportering aldrig varit enklare. Alla användare kan skapa användardefinierade rapporter med hjälp av våra guider, mallar och exempel. Dessutom kan du automatiskt upprätta rapporter efter ett schema eller utlösnings(villkor) via e-post eller skrivare.


WIMS + Claros Collect/h4>

Med användardefinierade raster kalkylblad kan användare välja valfria parametrar och enkelt bläddra mellan månader och gå in djupare för att se detaljerad information. Det är även enkelt att exportera till Excel.Är du säker på att data som registreras är 100 % korrekta?

Claros WIMS och Claros Collect kan hjälpa till att eliminera fel vid källan genom att validera poster utifrån logiska gränser per parameter. Efterlevnads- och verifieringsmotorer i WIMS säkerställer även datanoggrannhet.


Relevanta lösningar:

WIMS – vatteninformationshanteringslösning

Med WIMS valideras alla data när de anges. Det flaggas omedelbart om de ligger utanför förväntat intervall. Dessutom skrivs alla dataåtgärder (t.ex. ange, ändra, ta bort, godkänna) till revisionsspåret för fullständig spårbarhet. Godkännandeprocessen av data gör att specifika användare kan markera data som klar för rapportering och låser data från oavsiktliga ändringar. Med användardefinierad säkerhet kan du ställa in vilka användare som kan se, ange, redigera, godkänna eller ta bort data.


WIMS + Claros Collect

Med Claros Collect valideras alla data när de anges. Det flaggas omedelbart om de ligger utanför förväntat intervall. Dessutom upprätthålls ett fullständigt revisionsspår med bland annat plats, tid och personer som är involverade i datainsamlingen. Systemet tillåter endast behöriga användare att ange, redigera eller analysera data.


“Hach WIMS™ is central to everything that the LEWWTP does. Each system that the LEWWTP has provides data into Hach WIMS™. It is essential to our process decisions.”

-Brenna Durkin, Wastewater Treatment Plant DBA Specialist, Littleton/Englewood Colorado (USA)

“Den största fördelen med vår implementering av Hach WIMS™ är automatiseringen av våra rapporter. Rapporter som normalt skulle ta flera veckor i taget att förbereda tar nu endast några timmar. Dessutom fyller Hach WIMS™ en välbehövlig lucka. Vår operativa avdelning har nu tillgång till data som gör det möjligt att göra justeringar inom avdelningens operativa parametrar på några timmar istället för dagar.”

– Peter Chang, System Engineer III, King County, Washington (USA)

“Hach WIMS™ är av central betydelse i allt LEWWTP gör. Varje system som LEWWTP har levererar data till Hach WIMS™. Det är viktigt för våra processbeslut.”

– Brenna Durkin, Wastewater Treatment Plant DBA Specialist, Littleton/Englewood Colorado (USA)

“Hach WIMS™ har främjat analys utöver regulatoriska data. Information om pumpstationer, energianvändning, materialanvändning och kostnadsanalyser är bara några av de trender som utförs för att förbättra ”optimering”. Den nya frågan är inte ”Kan vi analysera data?” utan ”Vilka data vill du analysera?”

– Gwinnett County, Georgia (USA)

Nyfiken? Ta reda på vad Claros kan göra för dig idag.

HUR KAN VI
HJÄLPA DIG?

Resources

Real-life applications of Claros solutions