3/4 i kombination, pH/ORP-givare

Dessa kombinationsgivare är utformade för specialtillämpningar för nedsänkning eller linjemontering. Referenscellen har en dubbelkopplingsutformning för längre livslängd och en inbyggd lösningsjord. Huset är gjutet i kemiskt beständig Ryton eller PVDF och referenskopplingen är koaxialt porös PTFE.
Alla givare är klassade för temperaturer mellan 0 och 105 ºC upp till 6,9 bar och har integrerade 4,5 m-kablar med förtennade ledningar. PC-serien (för pH) och RC-serien (för ORP) med kombinationsgivare är perfekta för mätning av milda och aggressiva medier.

Givare med tåliga kupolelektroder, "lättrengörliga" flatglaselektroder och till och med HF-resistenta (hydrofluorsyra) glaselektroder är tillgängliga för flera olika processlösningar.

PC-serien med kombinations-pH-givare levereras med eller utan ett Pt 1000 Ohm RTD-temperaturelement. RC-serien med kombinations-ORP-givare levereras utan ett temperaturelement.

Givarna är tillgängliga i tre monteringsformat – konvertibelt, insättning och sanitär.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50