BOD-instrument

Fiskar och annat liv i vattnet behöver löst syre i vattnet för att överleva. Det är viktigt att avloppsreningsverk mäter det biologiska syrebehovet (BOD) för att kvantifiera avloppsvattnets utarmning av syret i den mottagande strömmen. Om det inte kontrolleras kan utsläppt avloppsvatten stjäla syret från den mottagande strömmen och ha negativa effekter på miljön. Mätningen av BOD är nödvändig som en del av det miljömässiga utsläppstillståndet och en viktig parameter för att utvärdera effektiviteten av avloppsreningen.

Hach BOD-instrument i kombination med Hach BOD-reagens för Biochemical Oxygen Demand-tester hjälper avloppsreningsverk att uppnå optimal BOD-mätning samtidigt som du behåller en hög nivå av operativ effektivitet.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50

Andra produktfamiljer