Kiselanalysatorer

Kiselanalysatorer
Hach är en branschledare inom kiselmätning och har byggt på framgångarna med tidigare analysatorer, 5000-serien, för att släppa en lösning optimerad för kundens behov. Den nya familjen av kiselanalysatorer, Hach 5500 sc, har nya funktioner som minskar underhåll och stillestånd och stödjer den övergripande kundeffektiviteten. De viktigaste teknikerna att nämna i 5500-familjen är: pumplöst system för trycksatt reagens, längre obevakade körtider och ett intuitivt användargränssnitt.