AP3900 laboratorierobot

AP3900 laboratorieroboten är utformad för en helt automatiserad vattenanalys, inklusive provberedning. Även när en nedbrytning krävs.
Basversionen innehåller COD, total P, total N, ammonium, nitrat och nitrit.

Den här unika produkten bearbetar de viktiga parametrarna COD, total P och total N parallellt (Multi) med hjälp av våra väletablerade, förprogrammerade Hach APC-kyvettester. Styrprogrammet garanterar en optimal sekvens för bearbetning av alla prover i syfte att minimera den totala tiden för framställning av resultat genom provberedning, uppslutning av komplexa prover, väntetid och mätningar. Fler prover kan läggas till när som helst, även när sekvensen körs och analysens aktuella status kan avläsas vid vilken tidpunkt som helst med bara ett enkelt musklick. Produkten är snabb men ändå enkel, så att även outbildade användare kan ange all nödvändig information i systemet via det lättanvända programmet.

• Sparar tid och kostnader
• Ökar produktiviteten och flexibiliteten
• Högsta precision och noggrannhet tack vare automatiserade procedurer
• Parallell körning av olika prover och metoder
• Tillförlitlig tack vare fullständig spårbarhet för resultat
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50