Claros lösningar för Data Management | Hach

Kontrollera dina data så att du kan ägna mer tid åt att hantera anläggningen, inte hantera kaos.

 

Vi har aldrig haft tillgång till mer data. Ökande mängder processdata skapar dock en utmaning när det gäller att bearbeta behandlingsbeslut – dataformatering, -aggregering, -visualisering och -rapportering är viktiga delar för en framgångsrik verksamhet.

 Vill du ägna mer tid åt att samla in/formatera data än att analysera data?

 Har du någonsin haft problem med att hämta data inom rimlig tid?

 Är de data du behöver utspridda i olika Excel-kalkylblad, SCADA Historians och labdatabaser?

 Skulle du vilja kunna skapa ad-hoc-diagram/-instrumentpaneler enkelt för att visualisera och tolka data?

 Har du en effektiv rapporteringsprocess?

Hitta svar på de här utmaningarna i följande lösningar:


Klicka här för information om Claros Data Management

Claros Data Management

Vårt beprövade system kombinerar lab-, process-/SCADA- och användarfältdata i en central, säker databas. Det gör det möjligt att optimera vatten-/avloppsåtgärder och innehåller de verktyg som behövs för beräkningar, elektronisk rapportering/ pappersrapportering, analysering och övervakning. Det gör att du kan samla in fältdata på vilken enhet som helst och utföra branschspecifika beräkningar, t.ex. belastningar, SRT, CT, doseringar och kemikalieanvändning. LÄS MER

Claros-Icon-Process-Management-10.2017.png

Claros Process Management

Processhanteringssystem levererar meningsfulla processberäkningar, t.ex. belastning, maximala nitrifieringsnivåer och specifik energi- och kemikalieförbrukning, vilket ger en översikt i behandlingsprocessen. Med högupplösta data kan du effektivt identifiera och utvärdera processrelevanta händelser direkt när de inträffar. LÄS MER

Nyfiken? Ta reda på vad Claros kan göra för dig idag.

HUR KAN VI
HJÄLPA DIG?