Claros-Icon-Instrument-Management-NO-CIRCLE.png

Claros Instrument Management

Försenat instrumentunderhåll, anslutningsmöjligheter och korrelation mellan olika instrument kan alla leda till osäkerhet i instrumentmätningar och behandlingsprocesser. Claros Instrument Management minskar risken för oväntade driftstopp och osäkerhet vid mätningar, så att du kan känna dig tryggare med vattenanalyserna i hela anläggningen.

Se Claros lösningar

Vilka utmaningar i instrumenthantering oroar du dig för?Oroar du dig för driftstopp och underhållskostnader eller vet du när instrumenten behöver underhåll?

Med prediktiv diagnostik kan du vara mer proaktiv med underhållet genom användbar givarinformation, t.ex. kommande underhållsbehov, filterbyten och varningar när en kalibrering kan ha misslyckats.


Relevanta lösningar:

Prognosys Predictive Diagnostic System

Prognosys-systemet för prediktiv diagnostik Prognosys är en programvara för prediktiv diagnostik som gör att du kan vara proaktiv med underhållet och hjälper till att undvika onödiga driftstopp. Två statusindikatorer ger dig all information du behöver för att planera ditt förebyggande underhåll och undvika oväntade nödsituationer. Mätindikatorn övervakar instrumentets hälsa och varnar dig om kommande instrumentbehov innan mätningarna blir opålitliga. Serviceindikatorn övervakar antalet dagar tills instrumentet behöver underhåll.

Du vet med säkerhet om förändringar i dina mätningar beror på förändringar i ditt instrument eller ditt vatten.

Sensor-Icon.png

Givare eller analysator

Analyzer-Icon.png

Styrenhet

Prognosys-logo-FINAL.jpg

Programvara för prediktiv diagnostik

Din
lösning

 
Läs mer Läs mer

MSM (Mobile Sensor Management)

Med MSM (Mobile Sensor Management) kan du visa dina mätningar och instrumentstatus – när som helst, var som helst på valfri webbaktiverad enhet. Den medföljande Prognosys-programvaran för prediktiv diagnostik övervakar instrumentets interna komponenter och håller reda på servicekrav. Därefter varnar MSM (Mobil Sensor Management) dig för kommande underhållsåtgärder eller identifierar omedelbara problem som kräver uppmärksamhet. Du får även enkla underhållsinstruktioner direkt i handen som du kan ge till användarna och anläggningsledningen, så att de kan vara säkra på att underhållet utförs korrekt.

Med MSM (Mobile Sensor Management) kan du undvika oväntade driftstopp och lita på mätningarna av vattenkvalitet.

Sensor-Icon.png

Givare eller analysator

Analyzer-Icon.png

Styrenhet

Computer-Icon.png

Programvara för prediktiv diagnostik

Din
lösning

 
Läs mer Läs mindre


Kan du isolera var problemet finns?

När något behöver åtgärdas i ett instrument eller i processen ger våra prediktiva diagnostiklösningar dig specifika felmeddelanden, så att du kan felsöka och avgöra exakt var problemet finns.


Relevanta lösningar:

Prognosys-systemet för prediktiv diagnostik

Prognosys prediktiva diagnostik övervakar instrumentens hälsa noga och håller koll på service. Om något händer vet du exakt var du ska börja felsöka, vilket sparar tid och frustration.

Du vet med säkerhet om förändringar i dina mätningar beror på förändringar i ditt instrument eller ditt vatten.

Sensor-Icon.png

Givare eller analysator

Analyzer-Icon.png

Styrenhet

Prognosys-logo-FINAL.jpg

Programvara för prediktiv diagnostik

Din
lösning

 
Läs mer Läs mindre

MSM (Mobil Sensor Management)

Hachs MSM-system (Mobile Sensor Management) omfattar Prognosys för prediktiv diagnostik, vilket hjälper dig att både ta reda på vad som orsakar problemet och ger dig tillgång till guidade arbetsflöden för kalibrering och underhåll, så att du slipper gissa vid felsökning och underhåll. Dessutom gör MSM-systemet (Mobile Sensor Management) att du kan lita på att allt fungerar som förväntat, och du får omedelbart reda på om ett instrument behöver åtgärdas.

Sensor-Icon.png

Givare eller analysator

Analyzer-Icon.png

Styrenhet

Computer-Icon.png

MSM-programvara (Mobile Sensor Management)

Din
lösning

 
Läs mer Läs mindre


Har du åtkomst till dina anläggningsdata var du än är?

Få åtkomst till data från valfri webbaktiverad enhet för att se utrustningens status eller fjärrövervaka anläggningar där det inte finns någon användare. Med den här anslutningsnivån varnas du omedelbart när något behöver åtgärdas.


Relevanta lösningar:

MSM (Mobile Sensor Management)

Med MSM (Mobile Sensor Management) kan du visa dina mätningar och instrumentstatus – när som helst, var som helst på valfri webbaktiverad enhet. Den medföljande Prognosys-programvaran för prediktiv diagnostik övervakar instrumentets interna komponenter och håller reda på servicekrav. Därefter varnar MSM (Mobil Sensor Management) dig för kommande underhållsåtgärder eller identifierar omedelbara problem som kräver uppmärksamhet. Du får även enkla underhållsinstruktioner direkt i handen som du kan ge till användarna och anläggningsledningen, så att de kan vara säkra på att underhållet utförs korrekt.

Med MSM (Mobile Sensor Management) kan du undvika oväntade driftstopp och lita på mätningarna av vattenkvalitet.

Sensor-Icon.png

Givare eller analysator

Analyzer-Icon.png

Styrenhet

Computer-Icon.png

MSM-programvara (Mobile Sensor Management)

Din
lösning

 
Läs mer Läs mindre/a>


Var det en förändring i vattnet eller instrumentet?

Med Claros Instrument Management-lösningar kan du korrelera laboratorie- och processavläsningar i realtid, samt kontrollera och justera processinstrumentets mätningar ed laboratoriereferensvärdena med en enkel fingertryckning. Du kan även visa trenddata för att göra justeringar i realtid. Allt det här är tillgängligt på valfri webbaktiverad enhet, bland annat möjligheten att ladda offlinedata och automatiskt synkronisera när tjänsten är tillbaka.


Relevanta lösningar:/h3>

MSM (Mobile Sensor Management)

Med MSM (Mobile Sensor Management) kan du visa dina mätningar och instrumentstatus – när som helst, var som helst på valfri webbaktiverad enhet. Den medföljande Prognosys-programvaran för prediktiv diagnostik övervakar instrumentets interna komponenter och håller reda på servicekrav. Därefter varnar MSM (Mobil Sensor Management) dig för kommande underhållsåtgärder eller identifierar omedelbara problem som kräver uppmärksamhet. Du får även enkla underhållsinstruktioner direkt i handen som du kan ge till användarna och anläggningsledningen, så att de kan vara säkra på att underhållet utförs korrekt.

Med MSM (Mobile Sensor Management) kan du undvika oväntade driftstopp och lita på mätningarna av vattenkvalitet.

Sensor-Icon.png

Givare eller analysator

Analyzer-Icon.png

Styrenhet

Computer-Icon.png

MSM-programvara (Mobile Sensor Management)

Din
lösning

 
Läs mer Läs mindre

Tillgängliga parametrar

Ammoniak-monokloramin†, ammoniak, konduktivitet*, löst syre, nitrat, organiska ämnen*, ORP*, ortofosfat, pH*, kisel†, slamnivå, totalt svävande partiklar, turbiditet

*Endast Mobile Sensor Management † Endast Prognosys

“Annan personal än instrumenttekniker har kunnat logga in på distans och hantera problem. En gång kunde en användare som befann sig 30 km från anläggningen åtgärda ett instrumentproblem genom MSM. Det här har sparat O&M-teamet enormt mycket tid.”

– City of Lawrence, Kansas (USA) (USA)

Nyfiken? Ta reda på vad Claros kan göra för dig idag.

HUR KAN VI
HJÄLPA DIG?