Hach Helps


Hos Hach anser vi att en handling säger mer än tusen ord. Därför har vi grundat initiativet Hach Helps, som ger medarbetare möjlighet att påverka de som finns både runt hörnet och världen över.

Våra värderingar och principer vägleder oss i detta åtagande gentemot lokala samhällen och organisationer som strävar efter att tillhandahålla rent och säkert vatten till dem som behöver det. Hach Helps har inlett ett samarbete med utvalda ideella organisationer för att dela vårt åtagande med andra.

Water for People

Water for People finns till för att främja utveckling av högkvalitativa dricksvatten- och sanitetstjänster, tillgängliga för alla, och som uppehålls av det starka engagemanget från samhällen, företag och myndigheter. Water for People etablerades 1991 och föddes ur American Water Works Association (AWWA), världens största ideella, vetenskapliga utbildningsorganisation med uppgift att hantera och behandla vatten.

Så här hjälper Hach Helps till: Hach har stöttat Water for People under åren genom att tillhandahålla medel, utrustning och expertis. Hach har samarbetat med Water for People efter naturkatastrofer för att hjälpa till att få rent vatten till dem som behöver det, samt hjälpa till vid implementeringen av nya vatten- och renhållningsprojekt över hela världen.

Water Mission

Water Mission konstruerar, tillverkar och implementerar säkra vatten-, sanitets- och hygienlösningar (WASH – Water, Sanitation And Hygiene) för människor i utvecklingsländer och katastrofområden. Efter att de grundades 2001 har de vuxit till över 250 anställda över hela världen i permanenta landsprogram, som använder innovativ teknik och teknisk expertis för att bryta igenom den globala vattenkrisen.

Så här hjälper Hach Helps till: Förutom att tillhandahålla utrustning och donationer i efterdyningarna av globala naturkatastrofer, har det mångåriga samarbetet mellan Hach och Water Mission utökats under de senaste åren med starten av den årliga Hach Walk for Water. Denna marsch är tänkt att öka allmänhetens medvetenhet om den globala vattenkrisen och samla in donationer för att tillhandahålla hållbara vattenbehandlingssystem till kämpande samhällen över hela världen.

United Way of Larimer County

United Way i Larimer County arbetar, tillsammans med lokala partners, donatorer och supportrar, mot långsiktiga lösningar inom områdena utbildning, inkomst och hälsa för att uppnå större inverkan på samhället.

Så här hjälper Hach Helps till: Hach har stöttat United Way-kampanjen i många år genom insamlingsevenemang och aktiviteter. Hach kör en veckolång kampanj varje år som ger medarbetare möjlighet att donera en del av sin lön under kampanjen och delta i aktiviteter under hela veckan. Hela behållningen från veckans aktiviteter gå till United Way i Larimer County.

Boys & Girls Club of Larimer County

Boys & Girls Club i Larimer County ger alla unga människor, särskilt de som behöver det mest, möjlighet att nå sin fulla potential som produktiva, omtänksamma och ansvarsfulla medborgare. De erbjuder en säker plats dit behövande och utsatta barn kan komma och upptäcka sin potential och lära sig färdigheter som hjälper dem att lyckas. Målet är att hjälpa barnen bli bättre människor, bättre samhällsmedborgare – ledande på arbetsmarknaden.

Så här hjälper Hach Helps till: Hach arbetar med denna imponerande organisation genom att tillhandahålla både ekonomiskt stöd, sponsring och volontärer för evenemangen under året. Deras STEAMfest i norra Colorado är en av höjdpunkterna och gör att vi kan visa upp den roliga sidan av kemin för nästa generation.

The Matthews House

Matthews House stärker ungdomar och familjer i norra Colorado att bli självförsörjande. Många av de ungdomar och familjer de arbetar med är inblandade i Department of Human Services, fosterhem eller ungdomsvårdssystem. Genom sina två Community Life-centers hjälper Matthews House även ungdomar och familjer i det stora, hjälper dem att undvika övergrepp och försummelse som annars kunde leda till att de behöver hjälp senare i livet. Matthews House Education & Employment Center öppnade i april 2015 och ger jobb- och yrkesutbildning för att få in individer i jobb som ger en lön som går att leva på.

Så här hjälper Hach Helps till: Hach Helps hjälper till, donerar och arbetar frivilligt på många av de evenemang som sponsras av Matthews House. Några av evenemangen omfattar stöd för familjer och barn, att tillhandahålla måltider i samhället och donera medel så att familjer med nya bebisar får bästa möjliga start.

Kamerun

Hach anställda i Tyskland arbetade med belgiska organisationen "ingenjörer utan gränser" för att hjälpa ett samhälle i Kamerun. För detta projekt tillhandahöll medarbetare nödvändig finansiering för att bygga en regnuppsamlingsanläggning som gör det möjligt för en lokal skola att samla så mycket regnvatten som möjligt under regnsäsongen, leverera färskvatten till skolans elever och lärare, samt tillräckligt för bevattning av en grönsaksodling. Dessutom tillhandahöll gruppen grundläggande vattenkvalitetstestutbildning och utbildade lokala samhällsmedlemmar för att bygga ytterligare system för regninsamling i framtiden.