Satser för flera parametrar

Hachs multiparametersatser provtar enligt de parametrar du behöver – varken mer eller mindre. Varje sats levereras komplett med reagenter, instruktioner och robust väska. Satserna sträcker sig från några viktiga parametrar (klor och pH) till många för en specifik tillämpning, t.ex. SIW-1-satsen (jord- och bevattningsvattenprovtagning).

Satserna för flera parametrar använder flera av Hachs plattformar, t.ex. den digitala titreringsapparaten, färgskiva, droppantalstitrering och testremsplattformar för enklare och mer noggrann användning. Tillämpningar inkluderar dricksvatten, markundersökning, vattenkvalitet, pannvatten, utbildning, ekologi, ytvatten, strömma undersökning och mer.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50

Andra produktfamiljer