Flaskor

  • Översikt
Hach erbjuder flaskor för provtagning och förvaring, BOD-provtagningar och dispensering.
Provtagnings- och förvaringsflaskor finns i brunt glas, bärnsten HDPE, HDPE, LDPE, polypropylen eller polystyren. Flaskor är för allmän labanvändning och förvaring, transport och förpackning av vätskor och fasta partiklar.

Brunfärgade flaskor skyddar innehållet från solljusets skadliga effekt genom att minska fotodegraderingen. Brunfärgat glas klassas in i flera olika standardmetoder för vattenprocedurer.
Flaskor i högtäthets polyetylen (HDPE) är tjockväggiga och tåliga, och är typiskt tillgängliga med bred öppning för enkelt påfyllning och har ett läckagesäkert polypropylenlock.
Lågdensitets polyeten-flaskor (LDPE) har lägre densitetsintervall än HDPE och är i allmänhet mjukare och mer formbara.
Kvadratiska och rektangulära former maximerar utrymmesutnyttjandet och ger färre skador vid transport. Passar både vattenlösningar och fasta prover.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50