ORBISPHERE 312xx vätegivare

Den patenterade ORBISPHERE-värmeledningsgivaren har tagits fram för kontinuerliga H2-mätningar i gasfas eller upplöst i en vätska. Mättekniken är en kombination av ett gasdiffusionsmembran och en värmekonduktivitetsdetektor för gas i fast tillstånd.
Givaren är lämplig för avfallsavgas, gas, spårningsnivå och reaktorkylmedelstillämpningar.

• Kontinuerliga H2-mätningar
• Selektiv mätning, resultat opåverkade av närvaron av andra gaser
• Snabb responstid för bättre anläggningsproduktivitet
• Kompakt design för enkel isättning i en processlinje eller flödeskammare
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50