Membranfiltrering, media

Hachs MF-media (membranfiltrering) är utformade specifikt för användning med membranfiltreringsmetoder, även om vissa kan användas även i andra scenarier. Den innovativa mColiBlue24-buljongen och de helt förberedda medierna (samtidiga resultat för kolibakterier och E-koli.), andra förberedda agar plattor, buljonger i rör, flaskor och ampuller finns också tillgängliga. Mediatyper inkluderar m-TGE, m-FC m-Endo, m-TEC, briljantgrönt, m-Green, A-1, m-HPC, näringsämnen med/MUG, R2A, tryptisk soja och mer. Tillämpningar inkluderar dricksvatten, avloppsvatten, drycker, yt-, jord- och brunnsvatten.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50