Engineering Resource Library

Hos Hach® förstår vi och bryr oss om de utmaningar du ställs inför i ditt dagliga arbete som teknikkonsult eller systemintegratör. På den här sidan hittar du verktyg och instruktioner som hjälper dig att designa dina projekt för vattenanalyssystem snabbare samtidigt som du minskar riskerna för dina konstruktioner.

 


Engineering Design Tool är ett webbaserat verktyg som underlättar val av instrument för vattenanalys i design-/specifikationsfasen för projektet.
En processöversikt anger parametrar och mätpunkter i varje processområde. Det finns programspecifika instrumentriktlinjer för varje parameter samt stöd för utformning av styrsystemets arkitektur.

När du är klar laddar du ner en designsammanfattning med specifikationer och ritningar för alla instrument i en enda fil.

Tillgängliga program: behandling av avloppsvatten; Kraft industri; Kommunalt dricksvatten

Tekniska specifikationer finns tillgängliga som CSI-specifikationer för Nordamerika och som offerttexter för Europa och övriga världen.

Korta instruktionsvideor ger vägledning för att hitta och hämta de filer du behöver.
Använd det här verktyget om du vet vilka produkter du vill ha specifikationer för.

Använd Engineering Design Tool om du behöver hjälp att välja rätt produkt.
Fyll i svarsformuläret om du vill tala med en analysexpert.

Ritningar finns tillgängliga i flera olika filformat. Den här korta instruktionsvideon ger vägledning för att hitta och hämta de filer du behöver.

Använd det här verktyget om du vet vilka produkter du vill ha ritningar för.

Använd Engineering Design Tool om du behöver hjälp att välja rätt produkt.
Fyll i svarsformuläret om du vill tala med en analysexpert.

Begär Information: