Kolorimetrar

Kolorimetrar
Bärbar provtagning kan vara komplicerad och kräver utrustning byggd för att hantera de unika påfrestningarna på fältet. Hach har förfinat kolorimetertekniken till effektiva och noggranna handhållna lösningar som stödjer dina provtagningsbehov. Vare sig du är ute efter en provtagningsapparat för en enda parameter eller något som stödjer upp till 90 av de mest förprogrammerade vattenprovtagningsmetoderna, har Hach en lösning som kommer att stödja dina behov. Alla lösningar är lätta och byggda för att tas med överallt.