DR6000 spektrofotometer

UV-VIS-spektrofotometern DR6000 ger topprestanda både vid rutinarbeten i laboratoriet och krävande fotometritillämpningar. Det här systemet är utformat för effektivt arbete i professionella laboratorier. Intelligent programvara stöder labchefen i kalibreringsrutinen, kvalitetssäkringen och utvecklingen av kundanpassade tillämpningar.

DR6000 erbjuder höghastighets våglängdsskanning över UV- och synliga spektrumet och kommer med över 250 förprogrammerade metoder, som inkluderar de vanligaste provtagningsmetoder som används idag. Med extra tillbehör som möjliggör högvolymsprovtagning via en karusellprovbytare och ökad noggrannhet med ett provleveranssystem som eliminerar optiska skillnadsfel, garanterar detta instrument är du redo att hantera dina omfattande vattenprovtagningsbehov.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50