Phosphax sigma fosfatanalysator

Hachs Phosphax sigma är en analog analysator för högprecisionsbestämning av total fosforkoncentration och ortofosfatkoncentration i enlighet med EN 1189 fosformolybden blå-metoden. Mätvärdena är snabbt tillgänglig inom 10 minuter inklusive nedbrytning.

Phosphax sigma-processfotometern analyserar kontinuerligt de två P-parametrarna växelvis. Detta gör det möjligt att kontrollera fosfatelimineringen på grundval av ortofosfatkoncentrationen och möjliggör gränsvärdesövervakning i utloppet på grundval av den totala fosforkoncentrationen.

Prover innehållande solider måste homogeniseras innan de kommer in i processfotometern, t.ex. via Sigmatax 2-provtagningssonden och styrenheten för provleverans och homogenisering.

Varje Phosphax sigma har 2 analoga strömutgångar och 2 potentialfria reläkontakter. Som tillval kan de digitala utgångarna Modbus eller Profibus DP fås.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50

Andra produktfamiljer