9184 sc amperometrisk klorgivare

9184 sc fritt klor-analysatorn är perfekt för övervakning av dricksvattensdistribution, kloreringsapplikationer, demineraliseringssystem, avloppsvatten eller kylvattenprocesser på grund av dess 0 till 20 ppm-område. Den lägsta detekteringsgränsen på 5 ppb (0,005 mg/L hypokloröst klor i formen HOCl) låter 9184 sc utmärka sig vid avläsningar nära noll mängd klor.

Det kompletta 9184 sc fritt klor-systemet kommer förmonterat på en panel. Montera bara panelen på önskad plats, sätt in givarna och anslut sedan kontrollenheten för att komma igång. Givarens membransystem innebär att det inte finns några reagenter som används för mätning. Underhållet är minimalt och två års förbrukning av typiska underhållsartiklar medföljer systemet.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50