Orbisphere M1100-givare

ORBISPHERE M1100 LDO-givarna sätter en ny branschstandard för syremätning genom att erbjuda "sinnesfrid" med betydande drifts- och kostnadsfördelar.

M1100-givaren tillhandahåller omedelbara syreavläsningar med en mätfrekvens på två sekunder. Instrumentet ger konsekventa avläsningar utan avdrift i 12 månader utan kalibrering (vid användning av standardiserade veckovisa CIP-processer), vilket överträffar andra optiska givare som uppvisar en betydande avdrift efter bara några månader i liknande förhållanden.

M1100 var först med att använda sig av luminescentteknik i dryckestillämpningar och det gav som resultat att givaren inte behövde några utbytbara membran eller några elektrolyter. Dessutom påverkas givarens noggrannhet inte av processändringar eller tryckstötar – vilket medför mindre underhåll. Det årliga underhållet begränsas till bara några minuter för en nollpunktskalibrering. Inga kemikalier krävs för den här processen, vilket gör uppgiften enklare och säkrare utan att mätprecisionen försämras.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50