Sonatax sc-givare

Hachs digitala ultraljudssond Sonatax sc mäter kontinuerligt slamnivån eller slamhöjden.
För att garantera största möjliga noggrannhet vid alla tillfällen, justerar sonden känsligheten för att matcha olika koncentrationer av fasta partiklar och sedimenteringstanken. Signaler som reflekteras från strukturer i tanken (rör, stavar etc.) har ingen effekt på mätningen; de kan utelämnas av programvaran. Sonden är fabrikskalibrerad för långvarig kalibreringsstabilitet. Magnetiskt kopplade torkare minskar underhållsbehovet.
Olika monteringsenheter finns tillgängliga, inklusive för kedjeskrapare.

Sonatax sc kan anslutas direkt till alla SC-styrenheter och tillhandahåller mångsidiga utgångsalternativ, inklusive 4-20 mA-utgång, Modbus RS485, Profibus och HART.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50