LCK Kyvett-tester


LCI400

COD-kyvettest - ISO 15705, 0-1 000 mg/L O₂

Kontakta oss
    
LCI500

COD-kyvettest - ISO 15705, 0-150 mg/L O₂

Kontakta oss
    
LCK1414

COD-kyvettest, 5-60 mg/L O₂

Kontakta oss
LCK314 COD-kyvettest, 15-150 mg/L O₂ Kontakta oss LCK614 COD-kyvettest, 50-300 mg/L O₂ Kontakta oss LCK714 COD-kyvettest, 100-600 mg/L O₂ Kontakta oss
LCK514 COD-kyvettest, 100-2 000 mg/L O₂ Kontakta oss LCK114 COD-kyvettest, 150-1 000 mg/L O₂ Kontakta oss LCK014 COD-kyvettest, 1 000-10 000 mg/L O₂ Kontakta oss
LCK914 COD-kyvettest, 5-60 g/L O₂ Kontakta oss LCK385 TOC-kyvettest (avdrivningsmetod), 3-30 mg/L C Kontakta oss LCK386 TOC-kyvettest (avdrivningsmetod), 30-300 mg/L C Kontakta oss
LCK387 TOC-kyvettest (avdrivningsmetod), 300-3 000 mg/L C Kontakta oss LCK380 TOC-kyvettest (differensmetod), 2-65 mg/L C Kontakta oss LCK381 TOC-kyvettest (differensmetod), 60-735 mg/L C Kontakta oss
LCK554 BOD5-kyvettest, 0,5-12,0 mg/L O₂ Kontakta oss LCK555 BOD5-kyvettest, 4 -1 650 mg/L O₂ Kontakta oss LCK302 Ammoniumkyvettest, 47-130 mg/L NH₄-N Kontakta oss
LCK303 Ammoniumkyvettest, 2,0-47,0 mg/L NH₄-N Kontakta oss LCK304 Ammoniumkyvettest, 0,015-2,0 mg/L NH₄-N Kontakta oss LCK305 Ammoniumkyvettest 1,0-12,0 mg/L NH₄-N Kontakta oss
LCK502 Ammoniumkyvettest, 100 - 1 800 mg/L NH₄-N, 25 test Kontakta oss
LCK411 Anammoxaktivitetskyvetttest, 0 - 1 000 mAbs, 25 test Kontakta oss
LCK343 Nitritkyvettest, 2 - 90 mg/L NO₂-N, 25 test Kontakta oss
LCK339 Nitratkyvettest, 0,23-13,5 mg/L NO₃-N Kontakta oss LCK340 Nitratkyvettest, 5-35 mg/L NO₃-N Kontakta oss LCK541 Nitritspårämnen, kyvettest, 0,0015-0,03 mg/L NO₂-N Kontakta oss
LCK341 Nitritkyvettest, 0,015- 0,6 mg/L NO₂-N Kontakta oss LCK342 Nitritkyvettest, 0,6-6,0 mg/L NO₂-N Kontakta oss LCK138 Laton Totalkväve, kyvettest,1-16 mg/L TNb
Kontakta oss
LCK238 Laton Totalkväve, kyvettest,5-40 mg/L TNb
Kontakta oss LCK338 Laton Totalkväve, kyvettest, 20-100 mg/L TNb
Kontakta oss LCK348 Fosfat orto/total, kyvettest, 0,5-5,0 mg/L PO₄-P
Kontakta oss
LCK349 Fosfatkyvettest (orto/total), 0,05-1,5 mg/L PO₄-P Kontakta oss LCS349 Fosfatspårämnen (orto/tot), kyvettest, 0,01-0,5 mg/L PO₄-P Kontakta oss LCK350 Fosfatkyvettest (orto/total), 2,0-20,0 mg/L PO₄-P
Kontakta oss
LCK049 Ortofosfatkyvettest, 1,6-30 mg/L PO₄-P
Kontakta oss LCK1814 COD-kyvettest för saltvatten, 7 - 70 mg/L O₂ Kontakta oss LCK1914 COD-kyvettest för saltvatten, 70 - 700 mg/L O₂, 25 test Kontakta oss

LCK332

Anjoniska tensider, kyvettest, 0,05-2,0 mg/L

Kontakta oss
    
LCK432

Anjoniska tensider, kyvettest, 0,1-4,0 mg/L

Kontakta oss
    
LCK331

Katjoniska tensider, kyvettest, 0,2-2,0 mg/L

Kontakta oss
LCK333 Icke-joniska tensider, kyvettest, 0,2-6,0 mg/L Kontakta oss LCK433 Icke-joniska tensider, kyvettest, 6-200 mg/L Kontakta oss LCK334 Icke-joniska tensider, kyvettest, 0,1-20 g/L Kontakta oss

LCK354

Silverkyvettest, 0,04-0,8 mg/L Ag

Kontakta oss
    
LCK355

Silverkyvettest, 5-2 500 mg/L Ag

Kontakta oss
    
LCK301

Aluminiumkyvettest, 0,02-0,5 mg/L Al

Kontakta oss
LCK307 Borkyvettest, 0,05-2,5 mg/L B Kontakta oss LCK308 Kadmiumkyvettest, 0,02-0,3 mg/L Cd Kontakta oss LCK213 Kromsyrabad, kyvettest, 0,5-450 g/l CrO₃ Kontakta oss 
LCK313 Kromkyvettest (III och VI), 0,03-1,0 mg/L Cr Kontakta oss LCS313 Kromspårämnen (III och VI), kyvettest, 0,005-0,25 mg/L Cr Kontakta oss LCK229 Sura kopparpläteringsbad, kyvettest, 2-100 g/l Cu Kontakta oss
LCK329 Kopparkyvettest, 0,1-8,0 mg/L Cu Kontakta oss LCK529 Kopparspårämnen, kyvettest, 0,01-1,0 mg/L Cu, 20 test Kontakta oss LCK320 Järnkyvettest (II/III), 0,2-6,0 mg/L Fe Kontakta oss
LCK521 Järnspårämnen, kyvettest, 0,01-1,0 mg/L Fe, 20 test Kontakta oss LCW021 Järnspårämnen, reagenssats, 0,005-2,0 mg/L Fe Kontakta oss LCK228 Kaliumkyvettest, 5–50 mg/l K Kontakta oss
LCK328 Kaliumkyvettest, 8–50 mg/L K Kontakta oss LCK326 Magnesiumkyvettest, 0,5-50 mg/L Mg Kontakta oss LCW032 Manganreagenssats, 0,2-5 mg/L/0,02-1,0 mg/L Mn Kontakta oss
LCW532 Manganreagenssats, 0,005 - 0,5 mg/L Mn Kontakta oss LCK330 Molybdenkyvettest, 3-300 mg/L Mo Kontakta oss LCK237 Nickelsyrabad, kyvettest, 5-120 g/L Ni Kontakta oss
LCK337 Nickelkyvettest, 0,1-6,0 mg/L Ni Kontakta oss LCK537 Nickelspårämnen, kyvettest, 0,05-1,0 mg/L Ni Kontakta oss LCK306 Blykyvettest, 0,1-2,0 mg/L Pb Kontakta oss
LCK359 Tennkyvettest, 0,1-2 mg/L Sn Kontakta oss LCK360 Zinkkyvettest, 0,2-6,0 mg/L Zn Kontakta oss LCS360 Zinkspårämnen, kyvettest, 0,02-0,8 mg/L Zn Kontakta oss
LCK364 Zirkoniumkyvettest, 6-60 mg/L Zr Kontakta oss LCK549 Ortofosfatkyvettest, 0,01 - 0,5 mg/L PO₄-P, 20 test Kontakta oss LCW632 Manganreagenssats, 0,005 - 0,7 mg/L Mn Kontakta oss

LCK311

Kloridkyvettest, 1-70 mg/L/70-1 000 mg/L Cl

Kontakta oss
    
LCK315

Cyanidkyvettest, 0,01-0,6 mg/L CN

Kontakta oss
    
LCK319

Cyanidkyvettest (lätt att frigöra), 0,03-0,35 mg/L CN⁻

Kontakta oss
LCK323 Fluoridkyvettest, 0,1-2,5 mg/L F Kontakta oss LCK153 Sulfatkyvettest, 40-150 mg/L SO₄ Kontakta oss LCK654 Sulfitkyvettest, 0,1-5,0 mg/L SO₃ Kontakta oss
LCW054 Sulfitreagenssats, 0,1-5,0 mg/L SO₃ Kontakta oss LCK653 Sulfidkyvettest, 0,1-2,0 mg/L S²⁻ Kontakta oss LCW053 Sulfidreagenssats, 0,1 - 2,0 mg/L S²⁻ Kontakta oss

LCK300

Alkoholkyvettest 0,01-0,12 g/L

Kontakta oss
    
LCK241

Bitter units (beska, MEBAK), kyvettest, ≥ 2 BU

Kontakta oss
    
LCK388

Karbonat-/koldioxidkyvettest, 55-550 mg/L CO₂

Kontakta oss
LCK240 Fotometriskt jodprov (MEBAK), kyvettest Kontakta oss LCK242 Vicinala diketoner, kyvettest, 0,015-0,5 mg/kg diacetyl Kontakta oss LCK345 Fenolkyvettest, 0,05-5,0 mg/L Kontakta oss
LCW025 Hydrazinreagenssats, 0,01 - 2,0 mg/L N₂H₄ Kontakta oss LCW028 Kiselsyrareagenssats, 0,01-0,8 mg/L SiO₂ Kontakta oss LCS028 Reagenspaket för kiselsyra 0,8-100 mg/l SiO₂ Kontakta oss
LCW250 Reagenssats, reduktionsmedel för pannvatten Kontakta oss LCK427 Resthårdhet, kyvettest, 0,02-0,6 °dH Kontakta oss LCK327 Vattenhårdhet, kyvettest, 1-20 °dH Kontakta oss
LCW510 Reagenssats klor/ozon, 0,03-0,4/0,05-1,5 mg/L Cl2 Kontakta oss LCK310 Klor-/ozon-/klordioxidkyvettest Kontakta oss LCK410 Fritt klorkyvettest, 0,05-2,0 mg/L Cl₂ Kontakta oss
LCW058 Väteperoxid, pipettest, 1 - 10 g/L H₂O₂ Kontakta oss LCK357 Stärkelsekyvettesst, 2-150 mg/L Kontakta oss LCK346 Fenolkyvettest, 5-150 mg/L Kontakta oss
LCK362 Syrakapacitet - KS4.3, kyvettest, 0,5-8,0 mmol/L Kontakta oss LCK365 Organiska syror, kyvettest, 50-2 500 mg/L Kontakta oss LCK318 Kyvettest, slamaktivitet (TTC) Kontakta oss
LCK390 AOX-kyvettest, 0,05-3,0 mg/L Kontakta oss LCK325 Formaldehydkyvettest, 0,5-10 mg/L H₂CO
Kontakta oss LCS325 Formaldehyd, spårämnen, kyvettest, 0,01-1,0 mg/L H₂CO
Kontakta oss
LCK425 Formaldehydkyvettest - ISO 12460, 0,5-10 mg/L H₂CO
Kontakta oss LCS425 Formaldehyd, spårämnen, kyvettest, ISO 12460, 0,05-3,0 mg/L H₂CO
Kontakta oss LYW185 Mentol i destillat, kyvettest, 0,5-15 mg mentol/100 mL
Kontakta oss
LCK394 Kyvett-test Permanganat index 0,5 - 10 mg/L O₂ (CODMn) Kontakta oss