Claros Data Management

Kontakta mig
 
  • Konsolidera data och minska antalet fel vid insamlingskällan.

Claros Data Management ingår i vårt informationssystem för vatten. Det ger enkelt åtkomst till viktig information så att du kan fokusera på de högsta prioriteterna, undvika oväntade driftstopp och minska underhållskostnaderna med hjälp av tillgång till användbar information och proaktiva meddelanden om underhållsbehov.


 


Eliminera osäkerheten. Öka tillförlitligheten. Välkommen till kraften i Claros.


Är du verkligen redo att signera den där överensstämmelserapporten?

Generera överensstämmelserapporter som är anpassade efter dina unika behov.

Vad saknas när du bara göra lab-tester?

Kontrollera och justera mätningarna för processinstrument med laboratoriereferensvärden med ett enkelt fingertryck.

Är du trött på att vänta på fältdata?

Kom åt data direkt via ett intuitivt och lättläst gränssnitt på datorn, mobilen eller surfplattan.