DR1900 portabel spektrofotometer

DR1900 utmärker sig på fältet, eftersom det är den lättaste och mest kompakta bärbara spektrofotometern. Dina fältprovtagningar tar dig till potentiellt dammiga och våta förhållanden där annan utrustning helt enkelt inte kommer att vara säker. Instrumentet är byggd för tuffa förhållanden och det är flexibelt och hanterar de flesta flaskstorlekar. DR1900 är byggd med fältanvändning i åtanke och har en stor och tydlig skärm och ett enkelt användargränssnitt som gör provtagningar enklare än någonsin även i de mest krävande förhållanden. Lätt att hålla och hantera – den kompakta DR1900 är ett värdefullt verktyg för dina fälttekniker.
Under den robusta ytan har spektrofotometern det största antalet – över 220 - av de mest testade förprogrammerade metoder redan inbyggda. Du kan också använda det lättanvända gränssnittet för att skapa dina egna metoder. Tester utförs med ett våglängdsområde på 340–800 nm vilket gör det här till ett fältinstrument som du kan använda för att få resultat som annars endast kan fås med laboratorieinstrument.
Obs! LCK kyvett-provtagningsutvärdering är möjlig, men utan streckkodsidentifiering och 10-faldig mätning och avvikelseeliminering.

• Prova det du behöver
• Försäkra dig om noggrannhet ute i fält
• Gör provtagningen enklare
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50