SURFACE SCATTER 7sc turbidimeter med stort intervall

SURFACE SCATTER 7 sc High Range-turbidimetern erbjuder överlägsna prestanda över ett mätområde på 0-9999 NTU. SURFACE SCATTER 7 sc-turbidimetern (SS7) är den ursprungliga kontaktlösa turbidimetern. Denna konstruktion minimerar känslighetsförlust på grund av prov med hög turbiditet; i vätskor med hög belastning av suspenderade fast partiklar gör designen att provcellsrengöring och byte blir onödigt. Alla våta delar av instrumentet är tillverkade av korrosionsbeständiga material för längre livslängd. Fotodetektorn och ljuskälleaggregat skyddas från effekterna av korrosiva ångor och uppvärmda prover.

För tillämpningar med höga temperaturer är SURFACE SCATTER 7 sc HST utformad till att övervaka prover med temperaturer upp till 70 °C. Det innovativa systemet för borttagning av fuktig luft är användbart när en skillnad mellan provtemperaturen och omgivningstemperaturen orsakar kondens och imma.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50