Byretter

  • Översikt
Hach erbjuder akryl, certifierat klass A-glas, automatiskt glas och automatisk självnollställande byretter för dina exakta titreringsbehov. Akrylbyretter är utmärkta för allmän lab- eller fältanvändning i skolor, industrin, kommunala eller livsmedelstillämpningar. Påverkas inte av de flesta utspädda syror och baser. Ej anpassat för exponering för alkohol eller organiska lösningsmedel.
Glasbyretter är perfekta för allmän användning eller starka titreringsmedel. Klass A-byretter är kalibrerade till ASTM E694-standard, är NIST-spårningsbara och har suverän tolerans. Undvik spill från manuell påfyllning eller trattpåfyllning av reagenter med självnollande byrett. Byretterna uppfyller kraven i ASTM E287.

Byrettillbehör är också tillgängliga, inklusive proppar, kolvar, klämmor, hållare, kranfett och ställ. Påfyllningssatsen med självnollande byrett omvandlar en 25 mL eller 50 mL byrett till en automatiskt påfyllande arbetsstation.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50