Solitax sc-givare

Hjälp
Hachs digitala Solitax sc-processonder är utformade för noggrann mätning av turbiditet och suspenderade ämnen enligt DIN EN ISO. På grund av ett mycket stort mätområde för både turbiditet och suspenderade ämnen erbjuder Solitax sc-familjen ett brett användningsområde och är idealisk för dricksvattens-, avloppsvattens-, ytvattens- och slambehandlingstillämpningar. Genom att använda en metod med dubbelt spritt infrarött ljus kan Solitax sc ge en unik färgoberoende mätning av fasta partiklar och en tillförlitlig analys av slam.
Instrumenten i Solitax sc-familjen är anpassningsbar för att passa alla applikationer – det finns modeller för neddoppning eller inlinemontage, för mätning av turbiditet och suspenderade ämnen, givare i plast eller rostfritt stål, med eller utan självrengörande torkaranordning.

Mätning av TS-halten på primärslam och returslam till biosteg och rötkammare minimerar drifttiden på pumpar, samt minskar andelen vattenfas som pumpas till förtjockare och rötkammare. Detta ger ett stabilare slam, minskad energiåtgång, lägre drifttid hos pumpar och minskad dosering vid avvattning. TS-givaren i kombination med slamnivågivare (Sonatax) ger optimerad utpumpning av slam i slamfickor. Slamnivå mätaren startar utpumpning och slamhaltsmätaren stänger pumpen. På detta sätt optimeras slammet som går till förtjockning samt drifttiden för pumpar minimeras. Detta ger klara fördelar mot tidsstyrd utpumpning där det är stor risk att vatten pumpas i onödan. Hach Solitax sc givare använder en dubbel ljusmetod för att mäta suspenderande ämnen i de mest utmanande mörka slam eller ljusa kalkmatriser. Den självrenande torkaren garanterar exakta resultat, även i vid aggressiv biologisk tillväxt och gasbubblor.

Solitax sc-givarna kan anslutas till alla SC-styrenheter och tillhandahåller mångsidiga utgångsalternativ, inklusive 4–20 mA-utgång, Modbus RS485, Profibus och HART.

Prognosys-insticksmodulen för prediktiv felsökning finns tillgänglig för att ge ännu mer förtroende för dina instrumentavläsningar. Prognosys övervakar och visar tillförlitligheten för instrumentmätvärdena och identifierar när underhållsåtgärder närmar sig i en lättläst display.

Detta instrument ansluts till Claros, Hachs innovativa Water Intelligence System, som gör det möjligt att helt sömlöst ansluta och hantera instrument, data och processen - var som helst när som helst. Resultatet är större förtroende för din data och förbättrad effektivitet i din drift. Lås upp potentialen hos Claros, insistera för Claros förberedda instrument.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50