ISE-standarder

ISE-standarder används för att kalibrera jonselektiva elektrodmätsystem genom att korrelera elektrodutsignalen analytens koncentrationen. Par av standarder med koncentrationer som skiljer sig åt med en faktor tio (t.ex. 1, 10, 100 eller 1000 mg/L) används vanligtvis, även om andra kombinationer kan användas när ett smalare analysområde önskas.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50