Sensorunderhåll

Korrekt elektrodunderhåll, förvaring och första användning ger snabbare mätningar, optimal exakthet och förlänger elektrodens livslängd. Det finns vissa tecken som visar när du ska rengöra eller underhålla din elektrod. Det kan vara långsam stabilisering, felaktiga eller ojämna mätvärden, eller svårigheter att kalibrera elektroden. Oavsett om du använder en pH-glaselektrod, en ORP-givare eller en DO-sond, så hjälper Hachs reagenser och guider för elektrodunderhåll dig att underhålla och hålla elektroderna rena, samtidigt som du kan hålla en hög förtroendenivå på dina mätningar. Hämta dokumenten om Hachs elektrodrengöring och underhåll för mer information.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50