9187sc, klordioxidanalysator

9187 sc klordioxidgivaren (ClO2) är en enkanalig industriell onlinegivare som mäter ClO2 i dricksvattenreningsverk, distributionsnät och andra tillämpningar som kräver övervakning av 2 på ppb- och ppm-nivåer.

Det kompletta 9187 sc klordioxidsystemet kommer förmonterat på en panel. Montera bara panelen på önskad plats, sätt in givarna och anslut sedan kontrollenheten för att komma igång. Givarens membransystem innebär att det inte finns några reagenter som används för mätning. Underhållet är minimalt och två års förbrukning av typiska underhållsartiklar medföljer systemet.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50