Lösta ämnen

Lösta ämnen
Hachs instrument för lösta ämnen tillhandahåller lösningar för mätning av torr-substans (TS) och turbiditet i allt från industri till dricksvatten, avloppsvatten och industriella tillämpningar. Instrumenten har funktioner för självrengöring och en unik teknik för att förbättra precisionen och noggrannheten i mätningarna. Visa alla instrument för lösta ämnen nedan.