UVAS sc-givare

Hachs UVAS plus sc digital UV-sond är utformad för reagensfritt fastställande av organisk belastning via spektral absorptionskoefficient (SAK) i mediet eller i bypass. Tillförlitliga mätvärden är tillgängliga omedelbart tack vare den direkta UV-mätningen. Givaren har lågt underhållsbehov, är självrengörande och dess hölje i rostfritt stål gör att den kan användas även i svåra miljöförhållanden.

UVAS plus sc-sonden täcker in ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive skydd av reningsverk från industriella utsläpp, övervakning av stötbelastningar från interna anläggningsprocesstyrningar i aktiverade slamprocesser, styrning av metanolmatning i BNR baserat på organisk belastning, slutlig utflödesövervakning och övervakning av effektiviteten i UV-desinfektionsprocesser.

Givaren kan anslutas till alla SC-styrenheter och tillhandahåller mångsidiga utgångsalternativ, inklusive 4-20 mA-utgång, Modbus RS485, Profibus och HART.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50