Retur av förbrukade testkit till Hach!Farligt gods center har begränsad möjlighet att ta emot kyvetter under veckorna 30 och 31.

Önskar du ytterligare information eller har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på tel 08-798 05 00, fax 08-798 05 30 eller e-post info-se@hach.com


Returinstruktion 2019