Real Time Controls (RTC)

Hachs RTC-lösningar (Real Time Control) är kompletta färdiga system som justerar bearbetningsprocesser i realtid, så att din anläggning uppfyller kraven samtidigt som kostnaderna för hanteringen minskas. Det har aldrig varit enklare att styra processen.
Standardiserade RTC-moduler kan kombineras och konfigureras för att ge en holistisk lösning för optimerad vattenbehandling anpassad till anläggningsspecifika krav, vilket förbättrar efterlevnaden och minskar driftskostnaderna.

Säkerställer efterlevnad
RTC-lösningarna är utformade för att stabilisera motsvarande processer och ge önskad produktkvalitet för att uppfylla juridiska eller efterföljande processkrav.

Minska driftskostnaderna
Genom att säkerställa att processerna körs under optimala förhållanden används RTC enligt önskade målvärden med den minsta mängden av resurser såsom kemikalier och energi. Dessutom minskas underhållsarbetet och stilleståndstiden tack vare Prognosys, ett prediktivt diagnostiksystem som är en del av varje RTC-lösning.

Standardiserade, modulära och förlängningsbara
RTC-modulerna kan kombineras på olika maskinvaruplattformar och därmed anpassas efter dina specifika behov. Du kan börja optimera en aspekt av din anläggning och lägga till moduler allt eftersom med optimering av andra processer för vattenreningsverk.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50