Orbisphere K1100/K1200-givare

Orbisphere K1x00-givarna är underhållsfria, optiska luminescentgivare för upplöst syre utformade för övervakning av syre i kraftanläggningar. K1x00-serien inkluderar även en givarversion för kärnkraftstillämpningar.

En nollpunktskalibrering per år är allt som krävs för givarna i K1x00-serien. Traditionella elektrokemiska (EC) givare uppvisar en betydande avdrift efter bara några månader, så de kräver regelbunden omkalibrering och ganska mycket tid av operatören. Tack vare luminescenttekniken är givarna i K1x00-serien utformade för minimal avdrift, vilket leder till att de är de mest stabila givarna med längsta kalibreringsintervallet inom kärnkraftsbranschen.

Utan membran som behöver bytas och ingen elektrolytlösning som behöver fyllas på, är K1x00-serien nästan helt underhållsfri och kräver bara två minuters underhåll per år. Givarnoggrannheten påverkas inte av processförändringar eller lågflödeshändelser utan polariseringstid, vilket eliminerar onödiga operatörsåtgärder i radioaktiva zoner. Dessutom krävs inga frätande eller farliga kemikalier, vilket gör den årliga åtgärden ännu snabbare, enklare och säkrare utan att det minskar mätprecisionen.

Hela systemet består av en 510-styrenhet, kabel och luminescentsyregivarna för upplöst syre i K1x00-serien. Givaren är kompatibel med Orbisphere 28 mm-flödeskammare som tidigare användes med EC-givare, vilket eliminerar behovet av tekniker som svetsar, lägger till och testar nya anslutningar: en perfekt ersättningsenhet. Monteringen går snabbt och enkelt och kräver ingen speciell förberedelse. Plug-and-play-givaren är omedelbart redo för mätning.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50