Regelefterlevnad | Hach

Strängare regelverk sätter press på efterlevnaden samtidigt som de potentiellt ökar resursanvändningen.

 

Utmaningar som ökad befolkning, turistvariation och förändrade vädermönster kombinerat med allt striktare reglerade krav gör det svårt för anläggningar att uppfylla nödvändiga efterlevnadsstandarder.

Är du osäker på inkommande flöde?

Har du upplevt några tillståndsöverträdelser?

Händer det att du överbehandlar för att kompensera för att du är osäker på inkommande vatten?

Har du problem med att upprätta tillståndsrapporter korrekt och i tid?

Hitta svar på de här utmaningarna i följande lösningar:


Klicka här för information om Claros Instrument Management

Claros Instrument Management

Prediktiv diagnostik och guidat underhåll ser till att du varnas innan problem uppstår och att underhållet utförs korrekt och i tid. Det hjälper till att säkerställa att avläsningarna är korrekta och att du kan lita på att instrumenten inte ger efterlevnadsproblem. LÄS MER

Klicka här för information om Claros Data Management

Claros Data Management

Anpassningsbara datahanteringslösningar som ger dig möjlighet att enkelt visualisera data för att se trender och identifiera problem innan de uppstår, vilket minskar efterlevnadsrisker. De säkerställer även att beräkningar utförs korrekt, skapar ett revisionsspår för ökad spårbarhet och gör det enklare att se efterlevnadsstatusen före slutet av månaden. Dessutom upprättar Claros Data Management även regeluppfyllningsrapporter/e-rapporter när det är dags för det, bland annat netDMR-, MOR-, SWTR-rapporter och CMPD. LÄS MERE

Claros-Icon-Process-Management-10.2017.png

Claros Process Management

Hantera behandlingsprocesserna i realtid, så att din anläggning uppfyller regelefterlevnaden samtidigt som du säkerställer effektiv drift av anläggningen dygnet runt. LÄS MER

Nyfiken? Ta reda på vad Claros kan göra för dig idag.

HUR KAN VI
HJÄLPA DIG?