Digitala reaktorer

Digitala reaktorer
Risken är att den digitala blockreaktorn i ditt lab ofta bara blir en utrustningsdel som bara tar upp plats på arbetsbänken. Du skänker den kanske inte en tanke. Många av dina rutiner kräver nedbrytning, vilket innebär att om du har en reaktor som är för komplicerad, eller presterar dåligt, kommer du att slösa bort tid. Hachs torra DRB-termostater har en unik en-knappsfunktion och värmer snabbt upp till 20-150 °C på mindre än 10 minuter. DRB-termostaterna är helt isolerade och hanterar de flesta provrör du använder för provtagning. Beroende på hur många procedurer som du normalt kör, kan du välja en enda blocktermostat eller dubbla blocktermostater med oberoende kontroller för temperatur och varaktighet.