MUG-rör

Hachs MUG-produkter (4-metylumbelliferyl-beta-D-glukuronid) ger en säker, förberedd och effektiv metod för bekräftande provtagning för E-kolibakterier. Genom att använda förberedda medier minskar risken för kontaminering och ett falskt positivt resultat. MUG-produkterna finns tillgängliga med eller utan rör.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50