Konduktivitetsgivare

Konduktivitetsgivare
Hach-företagets familj av industriella konduktivitetsgivare använder innovativ teknik för att eliminera de polariserings- och elektrodbeläggningsproblem som är vanliga i svåra, industriella miljöer. Givarna har plug-and-play-teknik för att undvika komplicerade konfigurationsprocedurer och kan monteras på flera olika sätt. Visa alla industriella konduktivitetsgivare nedan.