Instrumenttestsatser

Instrumentprovtagningssatser baseras på antingen den handhållna kolorimetern DR 900 för flera parametrar eller den bärbara spektrofotometern Hach DR 1900. Vissa satser innehåller också den Hachs digitala titreringsapparat, POCKET PRO pH-testaren och/eller HQ40D-mätaren (upplöst syre, konduktivitet, ORP etc.). Instrumentsatser är användbara för flera tillämpningar, inklusive dricksvatten, avloppsvatten och industriella tillämpningar som pannor och kylanläggningar.
Hach säljer också tillämpningsspecifika instrumentprovtagningssatser, som fracing satser – särskilt utformade för frac-vattenprovtagningstillämpningar, inklusive mikrobiologisk utgallring. Instrumentprovtagningssatser innehåller reagenter, nödvändiga apparater och glas och instrument – allt i en tålig bärväska.
 
artiklar per sida 10   |   20   |   50