Sigmatax 2 Styrenhet provuttag med ultraljuds-homogenisering

Produktnr: LXV215
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Förbehandlingssystem för prover som innehåller susp. ämnen med partiklar <0,5 mm, utlopp från ett reningsverk. Mikroprocessorstyrd drift och självdiagnos. Drift endast med sugande sond.
Förser Phosphax sigma och TOCTAX analysatorer med ultraljudshomogeniserade original prover för bestämning av totalt fosfor och TOC. Detta gör det representativa originalprover, inklusive suspenderade ämnen, kan analyseras på ett tillförlitligt och korrekt sätt.