3705 sc Digital induktiv konduktivitetsgivare, modell för sanitär installation, kropp av PP

Produktnr: D3705E2T.99
SEK Pris: Kontakta oss

Den induktiva givaren är lämplig att använda vid konduktivitetsmätning i förorenat vatten och i grumliga vätskor, samt inom dryckes- och livsmedelsindustrin, tack vare hygienisk utformning.
Utförandet ger litet underhållsbehov, eliminerar polarisering och problem med försmutsade elektroder, som annars ofta förekommer med konduktivitetsgivare av kontakttyp. En inbyggd Pt1000-termometer kompenserar för processens temperaturförändringar.
Mätprincipen baseras på att inducera en låg ström i ett flöde av en lösning och mäta strömstyrkan för att bestämma lösningens konduktivitet. Givarens kropp finns i olika material
(här i polypropylen) och kan därför användas vid mätningar i nästa alla slags medier. Den sanitära modellen överensstämmer med 3-A Sanitary Standards. Givaren används med digitala instrument och är enkel att kombinera med andra givare.

  • Brett mätområde
  • Konstruktion som kräver endast lite underhåll
  • Många monteringssätt
  • Funktionsprincip
  • Tål tuffa miljöer