UVAS plus sc UVAS givare för org. belastning neddoppning (1 mm)

Produktnr: LXV418.99.10001
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 1 vecka

Kontinuerlig mätning av organisk belastning: UVAS plus sc

Används för att mäta summaparametrar som COD eller TOC. Mäter spektrala absorptionskoefficienten SAC av en vätska vid 254 nm enligt med DIN 38404 C3. Uppmätta värden visas i 1/m.
Den nedsänkta sonden är en multistråle absorptionsfotometer med effektiv kompensation för turbiditet, en blixt lampa och rengöring av mätfönstret med en vindrutetorkare. Nedsänkt direkt i mediet, utan pumpning eller förbehandling av prov, mäter sensorn innehållet av lösta organiska föreningar.
Ett säkert montage i mediet görs med en räckesmonterad armatur med en 90° adapter.
En genomflödesarmatur används där direkt mätning i mediet är inte möjligt på grund av olika konstruktioner eller då det är nödvändigt att mäta på ett filtrerat prov (mycket hög TS innehåll, inlopp reningsverk , ...).

  • Ingen provtagning eller provbehandling
  • Omeddelbara mätvärden
  • Inga reagens
  • Självrengörande sensor
  • Mycket hög tillgänglighet av uppmätta värden